INTERESSANTE BOEKEN

boeken2_edited_edited.jpg

Van sommige mensen krijg ik te horen dat mijn video een aantal van de vragen heeft kunnen beantwoorden waar ze mee rondliepen.

Deze antwoorden zorgen er echter onvermijdelijk voor dat er weer tal van nieuwe vragen rijzen en dat is begrijpelijk;

de video is een zo beknopt mogelijke samenvatting van de conclusies die ik heb getrokken na me een aantal jaren te hebben verdiept in verschillende onderwerpen.

 

Ik wil graag anderen helpen die zich óók wat meer willen verdiepen in deze onderwerpen, en die misschien nog niet zo goed weten wáár ze kunnen beginnen. 

Om deze reden ga ik hier regelmatig boeken uitlichten die nieuwe inzichten kunnen bieden, en die tegelijkertijd heel toegankelijk zijn voor mensen die zich nog niet zo lang bezig houden met dit soort materie.

 

Ik denk dat de boeken op deze pagina kunnen bijdragen aan een beter begrip van de situatie waarin de mensheid zich op dit moment bevindt, omdat ze zowel gaan over de machthebbers, hun doelen en hun werkwijzen, als over de vele zaken die zij voor ons verborgen hebben willen houden.

Veel leesplezier!

MAATSCHAPPIJ, ECONOMIE & MEDIA

GEKOCHTE JOURNALISTEN, Udo Ulfkotte

"Dit boek heeft maandenlang alle bestsellerlijsten van Duitsland gedomineerd. Journalist Ulfkotte doet een boekje open over de invloed van de geheime diensten op de grote media in Duitsland. En dan met name via de Atlantische connectie. De media blijken volstrekt niet neutraal te zijn en haar eenzijdige positie wordt op veel manieren gekocht. Zelf werd hij veelvuldig gesmeerd door geheime diensten en door politici. Hij was door en door corrupt en zag het bij vele anderen ook gebeuren. Zij werden stuk voor stuk opgenomen in de netwerken van Amerikaanse elite-organisaties, zoals Atlantik-Brücke, de Trilaterale Commissie, German Marshall Fund, American Council on Germany, American Academy, Aspen Institute en het Institut für Europäische Politik. Ook verschillende Nederlandse top-journalisten zijn lid van een aantal van deze netwerken. De lijn tussen journalisten en propagandisten blijkt maar heel dun te zijn. Udo Ulfkotte (1960) werkte 17 jaar bij de Frankfurter Allegeine Zeiting."

GELD IN DE BIJROL, Ad Broere

"In dit vijfde boek van Ad Broere staat centraal hoe het vastgelopen financiële stelsel kan worden vernieuwd om ruimte te geven aan de ontwikkeling van een menswaardigere samenleving. Deze verandering is geen vage utopie, maar pure noodzaak als wij willen dat de aarde aan de huidige en de toekomstige generaties een reële mogelijkheid biedt op welzijn en geluk voor velen. 'Geld in de bijrol' is het eerste Nederlandstalige boek waarin heel expliciet de kernoorzaak wordt ontrafeld van waarom dit geldstelsel telkens weer vastloopt. Van oudsher profiteert slechts een relatief kleine groep van de winstmogelijkheden die het financiële stelsel biedt. Verreweg de meeste mensen ondervinden er tot vandaag de dag vooral hinder van. Bovendien genereert het ongelijkheid, groeidwang en periodiek steeds weer optredende crisissen en oorlogen. Dit boek laat zien dat het ook anders kan. Met mens, natuur en samenleving centraal en geld in de bijrol. Eerder verschenen ´Een menselijke economie´ (2009), 'Ending the global casino' (2010), 'Geld komt uit het niets' (2012) en Hanneke de Vries leent geld bij de bank (2015)."

GELD KOMT UIT HET NIETS, Ad Broere

"Ad Broere, econoom en auteur van 'Een Menselijke Economie' en 'Ending the Global Casino?' is meer dan dertig jaar werkzaam in respectievelijk de financiële-, opleidingen- en adviessector. Door zijn brede kennis en ervaring weet hij als geen ander de sterktes en zwaktes van het huidige financiële stelsel te verklaren. In 'Geld komt uit het niets' legt Broere op begrijpelijke en niet-academische wijze uit waarom het essentieel is voor de toekomst van aarde en mens om te breken met het huidige financiële stelsel en hij beschrijft mogelijkheden waarop we die toekomst veilig kunnen stellen."

THE FEDERAL RESERVE CONSPIRACY, Antony C. Sutton

Een zeer verhelderend boek van Prof. Sutton over de Centrale Bank van de V.S., de Federal Reserve.

In dit boek wordt uitgelegd hoe de grootgrondbezitters, door middel van deze Centrale Bank, de totale macht over de Verenigde Staten wisten over te nemen.

Sutton beschrijft op gedetailleerde wijze hoe dit gepland en uitgevoerd werd met behulp van vele bekende medeplichtigen.

WALL STREET AND THE RISE OF HITLER, Antony C. Sutton

Een absolute "must-read", die ondanks zijn enorme populariteit helaas nooit vertaald is naar het Nederlands.

Professor Sutton vertelt in dit boek hoe Amerika's grootste corporaties en Wall Street-banken Hitler hielpen om aan de macht te komen, en komt tot de conclusie dat deze verschrikkelijke oorlog erg winstgevend was voor dezelfde elite waarover ik in mijn video spreek.

Vele bekende namen komen voorbij, waaronder de Rockefeller's en de Morgan's.

PATRONEN VAN BEDROG, Willem Middelkoop

"Een inkijkje in de spannende wereld van complotpraktijken, vals-vlag-operaties en The Deep States.

In 'Patronen van bedrog' ontrafelt Willem Middelkoop, samen met researcher Tim Dollee, op een meeslepende manier de macht achter de Amerikaanse politiek. Niet de president in het Witte Huis, maar een elite uit het militair-industrieel complex blijkt al meer dan honderd jaar de feitelijke macht in handen te hebben. In de VS wordt deze internationaal opererende groep steeds vaker omschreven als The Deep State. Volgens opiniepeilingen gelooft de helft van de Amerikanen dat er inderdaad een Deep State-structuur bestaat. Deze staat binnen de staat ziet politici als pionnen in het geopolitieke schaakspel. Om de macht te behouden worden effectieve en eeuwenoude strategieën gebruikt. List en bedrog zijn daarom aan de orde van de dag. Welkom in de wereld vol patronen van bedrog. 'Patronen van bedrog' is een goed gedocumenteerde interpretatie van de gebeurtenissen op het wereldtoneel en daarmee ontstijgt dit werk uiteindelijk het niveau van vrijblijvende en ongefundeerde complottheorieën. - HP/De Tijd"

DE VERBORGEN MACHTHEBBERS/DE ELITE

IN NAAM VAN DE NIEUWE WERELDORDE 1 - Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges, Robin de Ruiter

"De informatie in dit boek is afkomstig van verschillende hoge politici. Onder anderen Jacques Attali (adviseur van de voormalige Franse presidenten Mitterrand en Hollande) en de Amerikaanse politicus Zbigniew Brzezinski, nationale veiligheidsadviseur van verschillende Amerikaanse presidenten. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om een pandemie zoals het coronavirus, vluchtelingen, militaire missie´s, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. De transnationale superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur die ´vriendelijk´ de ’Nieuwe Wereldorde´ wordt genoemd.Wie een carrière in de politiek ambieert en de top wil bereiken dient lid te worden van de superloges. Stijgen op de politieke ladder is onmogelijk zonder deel uit te maken van één of meerdere van deze superloges."

DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN, Robin de Ruiter

"De zichtbare wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit een achtergrond gedirigeerd worden. We worden geregeerd, ons brein wordt gekneed, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mensen waar van we nog nooit hebben gehoord. In praktisch elke handeling in het dagelijkse leven, of dit nou is binnen de politiek of zakensfeer, in onze sociale omgang of ons ethisch denken, worden we gedomineerd door een relatief kleine groep mensen. We leven niet langer in een wereld van naties en ideologieën. Er zijn geen naties. Er zijn geen volkeren. Er zijn geen Russen. Er zijn geen Arabieren. Er is geen derde wereld. Er is geen westen. Er zijn geen Verenigde Staten. Er is geen democratie. Er is uitsluitend DuPont, mM, fIT, AT&:T, Dow, Shell en Exxon. Dat zijn de wereldnaties van tegenwoordig. De macht van deze concerns overschrijdt alle grenzen. De belangrijkste politieke, economische en militaire beslissingen worden ondergraven door globale organisaties die door geen enkele regering of publieke organisatie gecontroleerd of ter verantwoording geroepen worden. Wij hebben te maken met de opkomst van een nieuwe geopolitieke supernationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Samen met de machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over Planeet Aarde. Dit boek dient ertoe bij te dragen dat zoveel mogelijk mensen zullen gaan beseffen wat hen in de komende jaren boven het hoofd hangt en waarom." 

WORDEN WIJ WAKKER?, Marcel Messing

Een van de meest succesvolle Nederlandse boeken over de verborgen krachten achter het wereldtoneel. Dit boek uit 2006 is nog steeds enorm actueel. Aan de hand van choquerende feiten worden de verborgen krachten achter het wereldtoneel blootgelegd, maar door inzicht, bewustwording en liefde kunnen wij een tegenwicht vormen. Een onthullend en uitstekend gedocumenteerd boek, waarin tevens positieve en praktische mogelijkheden worden aangereikt voor deze beslissende overgangstijd.

THE WORLD'S MOST DANGEROUS SECRET SOCIETIES, James Jackson

Overzicht van de meest bekende "geheime genootschappen" waaronder de Illuminati, de Vrijmetselaars, de Bilderberg-groep, de Jezuïetenorde en Skull & Bones.

OCCULT AMERICA, Mitch Horowitz

Een goed gedocumenteerde uiteenzetting van de enorme invloed die geheime- en minder geheime genootschappen al sinds het allereerste begin op de Amerikaanse samenleving uitoefenen, en van de esoterische leer die zij van generatie op generatie overdroegen.

THE SECRET HISTORY OF THE WORLD, Jonathan Black

Een fantastisch boek waar helaas geen Nederlandse vertaling van is. 

Dit unieke boek behandelt o.a. de oude esoterische leer, die van generatie op generatie is doorgegeven door de geheime genootschappen die deze aarde beheersen, en biedt een totaal nieuwe (of misschien wel een hele oude) kijk op onze menselijke geschiedenis.

ONZE MYSTERIEUZE GESCHIEDENIS

DE VERBORGEN GEHEIMEN VAN DE MENSHEID DEEL 1 t/m 3, Bert Thurlings

In deze serie laat ingenieur Bert Thurlings ons aan de hand van talloze voorbeelden zien dat onze geschiedenisboeken niet kloppen.

Hij bezoekt verschillende continenten en komt daar bouwwerken en artefacten tegen die met de technieken en hulpmiddelen van vandaag de dag nog steeds niet na te maken zijn.

Van megalithische bouwwerken, gemaakt van stenen die vele tonnen wegen, en in elkaar gezet zijn met de precisie van een Zwitsers horloge, tot aan niet na-te-maken potten en schotels die uit massieve stukken basalt en graniet gefabriceerd zijn.

Erg interessant en leerzaam.

DE BOODSCHAP VAN DE SFINX, Robert Bauval & Graham Hancock

Intrigerend boek waarin de schrijvers aan de hand van geologisch, historisch en sterrenkundig onderzoek laten zien dat de mysterieuze Sfinx vele malen ouder moet zijn dan de gevestigde orde altijd heeft beweerd, en dit roept enorm veel vragen op over alles dat we tijdens onze geschiedenislessen hebben geleerd.

DE TWAALFDE PLANEET, Zecharia Sitchin

Onmisbare klassieker voor wie zich wil verdiepen in de Mesopotamische kleitabletten, en in de alternatieve theorieën omtrent de oorsprong van de moderne mens.

WETENSCHAP VAN HET ONBEKENDE

STALKING THE WILD PENDELUM, Itzhak Bentov

Een meesterwerk van de briljante wetenschapper Itzhak Bentov. Hij wordt gezien als één van de belangrijkste pioniers in de biomedische industrie en hij is de bedenker van vele revolutionaire uitvindingen zoals de stuurbare hartkatheter en autoremblokken.

Bentov was een alleskunner en hield zich voornamelijk bezig met de wetenschap van het bewustzijn en de voor het blote oog onzichtbare energieën in en rond ons lichaam.

Zijn baanbrekende werk op dit gebied maakte Bentov geliefd bij wetenschappers over de hele wereld.

Hij wordt veel genoemd in de onderzoeken van de CIA op het gebied van onverklaarbare verschijnselen zoals telepathie, en in het onderzoek naar "The Gateway Experience" van het Monroe Instituut wordt dit boek door de CIA als leidraad gebruikt.*

"Stalking the wild pendulum" is het enige boek dat Bentov schreef voordat hij op veel te jonge leeftijd omkwam in de vliegtuigcrash van American Airlines' vlucht 191 in 1979.

*https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001700210016-5.pdf