De huidige gebeurtenissen op aarde en het grotere plaatje” (1/1/2022)

Beste lezer,

Zoals gezegd zou ik een stukje schrijven waarin ik mijn kijk op onze huidige situatie deel, en waarin ik tegelijk wat zou vertellen over de video waaraan ik werk.
Gedurende de afgelopen 3 maanden was het voor mij om persoonlijke redenen (waar ik binnenkort wat over zal vertellen) nodig om een radiostilte in te lassen, maar ik merk dat veel mensen (terecht) enorm lijden onder angst en wanhoop, en ik wil graag een aantal gedachten met jullie delen die mij op de been houden in deze moeilijke tijden.

Van een hoop mensen is het wereldbeeld in een zeer korte tijd in elkaar gestort, en velen voelen hierdoor de immense druk om zo snel mogelijk antwoorden te vinden; zo snel mogelijk alle kennis te vergaren die hen onbekend was, maar die in deze bizarre tijden zo noodzakelijk blijkt.

Ik ken het gevoel.
‘Waarom gebeurt dit’, ‘Wat is de oplossing?’, ‘Wat kan ik doen?’,
vragen velen zich af.

Mijn visie hierop wilde ik aanvankelijk slechts uitleggen in mijn volgende video omdat een zéér uitgebreide onderbouwing absoluut noodzakelijk is om de antwoorden zowel begrijpelijk als aannemelijk te maken, maar het zal nog zeker enige tijd duren voordat deze video klaar is, en ik besef dat voor velen de tijd dringt, of lijkt te te dringen.

De verontrustende gebeurtenissen in de wereld kunnen we naar mijn idee slechts met vertrouwen en positiviteit tegemoet treden wanneer we het grote plaatje écht doorgronden.
Onze koppen in het zand steken, de realiteit negeren, of slechts gedeeltelijk begrijpen wat er speelt hebben naar mijn idee geen zin.

Daarom zal ik in dit stukje tekst een aantal kernpunten bespreken, waarvan ik denk dat ze van zeer groot belang kunnen zijn om inzicht te krijgen in wat er (in mijn opinie) nu werkelijk speelt, en hoe we deze donkere tijden, waarvan alles dat er momenteel gebeurt slechts voorspel is, niet alleen het hoofd kunnen bieden, maar veel méér dan dat.
Er liggen naar mijn idee zeer grote mogelijkheden in het verschiet voor ieder mens op aarde, al moeten we om deze te verwerkelijken helaas wel een aantal pijnlijke feiten onder ogen leren zien.

Het zal geen perfect verhaal zijn, en voor uitgebreide onderbouwingen en bronvermeldingen zal je nog even op de volgende video moeten wachten.

Velen zullen me na het lezen van dit stukje voor gek verklaren, en ik ben me ervan bewust dat ik critici hiermee een belangrijk wapen geef dat ze tegen me kunnen te gebruiken, maar dat is niet erg.
Het is voor mij belangrijker dat er misschien een aantal mensen zijn die ik hiermee wellicht wat hoop kan bieden, of op nieuwe ideeën kan brengen.

Misschien heb je mijn video “Monopoly” gezien.
Kort samengevat probeer ik daarin te laten zien dat een zeer kleine groep extreem machtige families de wereldeconomie en politiek in haar macht heeft, en dat deze groep al generaties werkt aan een “Nieuwe Wereldorde” om de steeds groter wordende wereldbevolking te onderwerpen aan een totalitaire, dictatoriale wereldregering die ieder aspect van onze levens moet gaan beheersen.

Slechts dit is voor velen al ongeloofwaardig, want, zo vraagt men zich af, als er inderdaad zo’n groep extreem egoïstische figuren bestaat, waarom zouden deze zich dan bekommeren om de uitrol van plannen waarvan zij zelf nooit de vruchten zullen plukken, maar pas degenen die vele generaties na hun dood geboren zullen worden?

Hier kom ik zo op terug, en in mijn volgende video op zeer uitgebreide wijze.

Toch weten degenen die de huidige gebeurtenissen en de daaraan voorafgaande geschiedenis enigszins bestudeerd hebben dat deze “wereldregering” al vele generaties in de maak is, en dat vrijwel ieder aspect van het leven dat de moderne mens leidt compleet gebaseerd is op manipulatie en briljant georkestreerde leugens die de definitieve uitrol van deze wereldregering moesten versoepelen.

De elites, of families waarover ik spreek maken deel uit van bloedlijnen die al aan de macht zijn sinds mensenheugenis. Onder hen waren farao’s, monarchen,  keizers, pausen en dictators.

Ze zijn de stichters en conservatoren van onze mainstream manier van leven en van alles waarmee de moderne mens vertrouwd is; het onderwijssysteem, het financiële systeem, de farmaceutische industrie, de wetenschap, de media en iedere willekeurige industrie op aarde.

Hierover bestaat geen enkele twijfel, en deze feiten zijn eenvoudig te verifiëren.

Misschien vind je het interessant om een iets te lezen over de invloed van de Rockefellers, een vertakking van deze oude bloedlijnen, die eigenhandig de olie-industrie, het moderne onderwijssysteem en de geneesmiddelenindustrie op touw zette, en samen met wat andere van deze families aan de wieg van de VN stond.
Of over de Morgans en hun rol in de kopermijnen, de opkomst van Wall Street, of de transportindustrie.
Deze familie financierde zowel Tesla als Edison in hun legendarische “war of the currents”, en niet voor niets omgeeft ons elektriciteitsnetwerk vandaag de dag de gehele aarde in de vorm van koperen bedrading.

Een steeds grotere groep mensen begint te beseffen dat ons leven veel overeenkomsten vertoont met dat van hamsters in een kooi.
Dat we leven op een compleet onnatuurlijke manier, doelloos rondjes rennend in een hamsterrad zonder ooit de ware essentie van ons bestaan te ontdekken.

De subtiele vorm van slavernij waaraan wij zijn onderworpen is zo geraffineerd in elkaar gezet dat de enige relatieve vrijheid die de moderne mens kent slechts te koop is voor geld.
Wie hard, slim of geniepig werkt heeft meer middelen, en misschien meer tijd om te kunnen “genieten” van de vele vormen van vrijetijdsbesteding die de elite ons ter beschikking stelt.

Geld is dan ook een bewust gecreëerd onderdrukkingsmiddel, gebaseerd op de “verdeel en heers-strategie”, één van de elite’s belangrijkste wapens.

Soms hoor je wel eens, geld is neutraal, maar dat is het naar mijn mening niet. Er is namelijk nooit een eerlijke verdeling van geweest.
Degenen die het geld laten drukken leven zelf buiten het geldsysteem om.

Geld heeft alleen waarde voor hen die onderling moeten vechten om de kleine hoeveelheid die de elite het volk ter beschikking stelt.
Eén van de gevolgen hiervan is dat degenen die door de geschiedenis heen niet van hard werken hielden, of misschien niet slim of geniepig genoeg waren er vaak niet voor terug schrokken om anderen te bestelen en zelfs te doden om maar een beetje meer “vrijheden” voor zichzelf te kunnen kopen.

Wat is er gebeurd met alle inheemse stammen en oude volkeren die de aarde bewandelden en met haar in harmonie leefden?
Hebben ze niet allemaal het veld moeten ruimen omdat de “geciviliseerde mens” haar “vrijheden” koopt met waardeloze muntjes en papieren briefjes die men als beloning kreeg voor het plunderen van de oude volkeren, hun leefgebieden en de edelmetalen en grondstoffen die zich daarin bevonden?

Enfin, laat ik het voor nu zo kort mogelijk houden.

De wereldregering waar ik over spreek wordt voor onze neuzen uitgerold.

Iedere zogenaamde “complottheorie” wordt werkelijkheid, of is dat inmiddels geworden.
Indirecte vaccinatieverplichting is in veel landen inmiddels een feit en zal opgevolgd worden door directe verplichting, die in een aantal landen al op de planning staat, of reeds is ingevoerd.

Deze verplichting, die op den duur overal ter wereld zal gaan gelden (als het aan de elites ligt) gaat uiteraard niet alleen om het “vaccin” zelf, maar vooral om de QR-code die eraan gekoppeld is.

De QR-code is het Trojaanse Paard waarmee de elite de westerse samenleving wil onderwerpen aan een totalitaire, technocratische dictatuur zoals men die in de recente geschiedenis alleen in China kende.

De QR-code begint met een gekoppelde vaccinatiestatus maar zal langzaam, en telkens onder het mom van “bedreigende situaties” een steeds grotere rol gaan krijgen.

Het doel hiervan is een sociaal-krediet-systeem dat, o.a. zoals het Chinese “Skynet”, alle gegevens van een persoon in een database bewaart en à la minute aan elkaar verbindt.
Via gezichtsherkenningssoftware houdt het systeem iedere stap die iemand zet bij en slaat het deze gegevens op, samen met diegene’s betalingsgegevens, zijn of haar medische gegevens, maar ook die persoon’s gedrag op het internet, gedrag in het verkeer en alle andere mogelijke informatie die er over hem of haar bestaat.
Op basis van al dit soort gegevens beoordeelt het A.I.-systeem het gedrag van de burger in kwestie.

In China, en inmiddels hier ook, wordt “ongewenst gedrag” bestraft met het verlies van punten, en dit betekent dat je bepaalde “rechten” of “vrijheden” verliest, geen toegang meer hebt tot bepaalde ziekenhuizen, scholen en hotels, dat de snelheid van je internet verlaagd wordt, dat je je niet meer buiten een bepaalde straal van je woonplaats mag begeven, en nog veel meer.

Zoals het je misschien is opgevallen zijn onze wereldleiders overal op aarde bezig om het pad te effenen voor digitale-, door overheden uitgegeven betaalmiddelen; overheidscryptos.
Deze moeten het enige legale betaalmiddel ter wereld worden en zullen uiteraard gekoppeld zijn aan het sociaal-krediet-systeem.

De QR-code gaat er op lange termijn om dat de overheid ieder aspect van iemand’s leven kan controleren en tot in de puntjes kan dirigeren.

Heeft iemand zijn 30e boosterprik nog niet gehad, of zijn belastingen nog niet betaald?
Helaas zal die persoon dan geen kant op kunnen.
Diegene kan uiteraard proberen te vluchten, maar het enige digitale middel waarmee hij/zij kan betalen zal simpelweg niet werken buiten een bepaalde afstand van zijn/haar woonplaats.
Het systeem is dus effectiever dan een enkelband.

Het middel waarmee de overheidscryptos er doorheen gedrukt moeten worden zal de economische crash zijn die gedurende decennia zorgvuldig is voorbereid.
Het onbeperkt bijdrukken van geld is een systeem dat niet vol te houden is, en dat hebben de bedenkers naar mijn idee altijd geweten. Het was in feite een ingebouwde ontsnappingsroute om het systeem te laten klappen zodra de tijd daar rijp voor zou zijn.
De coronacrisis heeft het bijdrukken van geld naar ongekende hoogtes gestuwd, en zodoende rijst de inflatie momenteel wereldwijd de pan uit.
De zorgvuldig geplande crash zal dan ook niet lang op zich laten wachten.
De overheidscrypto, in combinatie met een basisinkomen, zal als reddingsboei aan de bevolking worden toegeworpen.

Alles dat we momenteel zien gebeuren is slechts theaterspel en voorbereidend werk om het klimaat te creëren waarin een groot gedeelte van de wereldbevolking deze niet-eens-zo-vermomde vorm van dictatuur als noodzakelijk zal gaan beschouwen en er mee in zal stemmen.

Een groot aantal van ons vestigt hun hoop op processen die aangespannen worden tegen regeringen, politici en bij de Covid-Hoax betrokken instituten.
Persoonlijk denk ik dat hier voorlopig niets belangrijks uit zal komen, en eventuele “overwinninkjes” slechts zoethoudertjes zullen zijn.
We hoeven geen redding te verwachten vanuit het door-en-door corrupte rechtssyssteem.

Neem nu het proces tegen Ghislaine Maxwell, de bondgenote van kindersmokkelaar Jeffrey Epstein.
Eén van de hoofdaanklagers in deze zaak is Maurene Comey, de dochter van de zwaar corrupte ex-FBI-directeur James Comey, die in 2017 ontslagen werd, o.a. vanwege het onder de tafel schuiven van het e-mailschandaal van Hillary Clinton, waarmee hij vele hooggeplaatste eliteleden een hand boven het hoofd probeerde te houden.
De Clinton’s waren innig bevriend met Epstein en Maxwell.
Maxwell wordt opgeofferd en krijgt levenslang. De grote jongens en de organisaties waar Maxwell en Epstein voor werkten zullen echter buiten schot blijven, net zoals hun belangrijkste klanten.
Eén grote poppenkast dus.

De huidige verdeeldheid in de maatschappij komt de elites perfect van pas.
Ze hebben geen instemming nodig van de totale bevolking.
Zolang er een groep is die haar plannen steunt kunnen ze zich d.m.v. gehersenspoelde politieagenten en romeos onbeperkt beroepen op grof geweld om andersdenkenden te onderdrukken, en helaas zijn we hier al bijna 2 jaar lang getuige van geweest.
De elite weet heus wel dat de helft van de bevolking op een bepaald moment niet meer in zal stemmen met de besluiten van de overheid, maar ze weten ook dat van die 50% slechts 10 to 20% in verzet zal komen.

Ook dit is een beproefd aspect van de eeuwige verdeel-en-heers-strategie, het eeuwige Ajax-Feyenoord.

Wie had kunnen denken dat zó veel mensen klakkeloos zouden accepteren dat hun ongevaccineerde medemensen, hun buren en hun familieleden de toegang zou worden ontzegd tot plekken zoals de horeca? Tot plekken die de overheid bestempelt als “niet essentieel”?
Iedereen die een beetje heeft opgelet tijdens de geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog zou je zeggen, als men tenminste niet als door wesp gestoken zou reageren op vergelijkingen met een periode met welke nu eenmaal vele parallellen te bespeuren zijn.

In mijn nieuwe video probeer ik de belangrijkste manieren te laten zien waarmee de mensheid door de geschiedenis heen om de tuin geleid is, maar voor nu wil ik slechts een aantal kernpunten uiteenzetten.

Ik ga er geen doekjes om winden.
De komende tijden zullen naar mijn idee voor een groot gedeelte van de bevolking emotioneel heel erg zwaar worden.

We zijn opgegroeid in een maatschappij waarin we vrijwel alles uit handen gaven.
Wat betreft onze gezondheid vertrouwden we op artsen, eten kopen we op iedere straathoek, de meeste mensen zijn ingedekt met verzekeringen, en de tv stampt onze hoofden vol met hapklare brokken informatie en entertainment.
Toch is dit niet het “echte” leven.

Dit alles was deel van het “lui-lekker-land”, de door de elites gesmede gouden kooi, gecreëerd om de mens zo afhankelijk mogelijk te maken.

Nu is het confronterende moment aangebroken waarop degenen die niet meer mee willen in het oude systeem op hun bereidheid zullen worden getest om in het diepe te duiken, de moeilijkheden en wellicht hun grootste angsten onder ogen te zien.

Volgen we ons hart en accepteren we dat het aardse leven ook uit loslaten bestaat? Of kijken we de andere kant op en geven we toe aan de eisen van de onderdrukkers om op die manier nog even te kunnen doen alsof alles nog zo is als dat het was toen we in zoete onwetendheid verkeerden?

Ik ga nu iets zeggen, en een vergelijking maken die sommigen heel vreemd zullen vinden, maar stel je nu eens voor dat deze elite misschien iets weet over de mens dat wij zelf niet mogen weten, en dat het leven eigenlijk om iets heel anders draait dan geboren worden, naar school gaan, werken, consumeren, voortplanten en sterven?

Stel je eens voor dat er een doel was, net zoals in een willekeurig computerspel of tijdens een potje schaken.

In een computerspel moet je verschillende levels doorlopen en vele hindernissen overwinnen.
Voor jou als speler is het misschien een leuk tijdverdrijf omdat je niet het personage bent waarmee je speelt, en zelf niet fysiek het gevecht aan hoeft te gaan met de slechterikken in het spel.
Als dat wel zo was geweest was de kans groot dat je deze slechterikken eindeloos zou ontlopen en hierdoor nooit een level verder zou komen, laat staan het spel uit zou spelen.

Zou je tijdens het schaken eindeloos de confrontatie met je tegenspeler vermijden en iedere pion proberen te redden, dan zou je eindeloos rondjes over het bord blijven lopen.

Zoals ik al zei is dit voor velen een vreemde vergelijking.
‘Ons leven is toch zeker geen computerspel?’, zal je wellicht denken.

In mijn volgende video wil ik je laten zien dat het leven totaal anders in elkaar blijkt te zitten dan ons is voorgehouden.

Ik ben, na me er redelijk grondig in verdiept te hebben, tot de conclusie gekomen dat er een absoluut doel is.
De elite weet dit, en heeft dit altijd geweten.
Het is haar taak om ons van dat doel te af te leiden, en het ons zo moeilijk mogelijk te maken tijdens het bereiken ervan.

Door de geschiedenis heen zijn er vele mensen, volken en zélfs complete beschavingen geweest die dit doel en de betekenis van het leven wél kenden.
Een aantal van de verdwenen volken waar ik eerder over sprak bijvoorbeeld, en deze zijn dan ook niet enkel vanwege hun grondstoffen van de aardbodem geveegd.

Echte diversiteit heeft niet alleen nu, maar door de geschiedenis heen constant plaats moeten maken voor een door de elites gecreëerde diversiteit met het doel bepaalde oude kennis uit het collectieve geheugen te wissen.
Oude kennis die er o.a. toe leidde dat beschavingen over de gehele aarde in staat waren om bouwwerken neer te zetten, en artefacten te produceren die zelfs met de meest geavanceerde technieken van tegenwoordig moeilijk na te maken zijn.

Onze geschiedenisboeken staan vol met aan elkaar geregen leugens om te ons te laten vergeten wie of wat wij werkelijk zijn, en met welke redenen we hier zijn.
Niet alleen nu worden andersdenkenden en waarheidsverspreiders gecensureerd, of (mond)dood gemaakt, maar door de gehele geschiedenis heen, en steeds onder het toeziend oog van dezelfde elite.
Of het nu om “heksen”verbrandingen ging, de kruistochten van de Katholieke Kerk die alle zogenaamde “ketters” vermoordde die haar macht in gevaar konden brengen, of de boekverbrandingen door de Nazi’s; de opdrachtgevers en hun bedoelingen waren dezelfde.

De huidige stap naar de nieuwe wereldorde symboliseert voor de elite de definitieve breuk met de oude wereld, voor zover die nog bestond. Dit is slechts één van de redenen dat vooral ouderen direct geïsoleerd werden vanwege de uitbraak van deze neppandemie, en dat de allerjongsten sinds die tijd haastig wordt aangeleerd om zich als antisociale, angstige, maar vooral zéér gehoorzame wezentjes te gedragen. Jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan.

In de ideale wereld van de elites bestaat geen menselijk contact zoals we dat gewend zijn, en kan men geen kennis met elkaar uitwisselen behalve de kennis die toegestaan is, en dan het liefst op anderhalve meter afstand of via digitaal contact.

Waarom willen de elites dit? Zoals ik al zei weten deze figuren dat de wereld totaal, maar dan ook totaal anders in elkaar zit dan dat ze ons via verschillende instituten zoals het onderwijs, gecontroleerde religies, de media en de door hen gefinancierde wetenschappelijke instituten hebben willen wijsmaken.
Uiteraard bedoel ik niet dat iedere leraar, priester, presentator of wetenschapper een dubbele agenda heeft. Integendeel; de meesten hebben de beste bedoelingen en verkondigen slechts wat hen zelf ook maar is aangeleerd. Ook zijn er genoeg zelfdenkende, dappere personen onder hen die andere meningen verkondigen dan die van de gevestigde orde, maar meestal betekent dit het einde van hun carrières, en kunnen deze mensen rekenen op veel tegenstand en spot binnen hun vakgebieden.

Anyway, wie zich in al het bovengenoemde verdiept komt er spoedig achter dat de elites een ander begrip hebben van leven en dood dan de gemiddelde mens.

Ze weten dat wat de mens beschouwt als de “realiteit”, slechts een illusie van de vijf zintuigen is.

In tegenstelling tot hen die denken dat wat door het oog wordt waargenomen de realiteit is, weet deze elite heel goed dat er nog heel veel meer dan dat is.

Een aantal briljante, zelfdenkende kwantumwetenschappers hebben ons inmiddels laten zien dat de uitspraak “what you see is what you get” nogal achterhaald is, om het zachtjes uit te drukken.

De “fysieke” werkelijkheid waar jij en ik in denken te leven is een illusie die wordt gecreëerd in het brein doordat de zintuigen elektromagnetische straling en andere golven/trillingen opvangen die omgezet worden in beelden, geluiden, geuren, smaken en sensaties.
Deze worden vervolgens waargenomen door iets dat het bewustzijn wordt genoemd, en dit bewustzijn is voor vrijwel iedere moderne wetenschapper een totaal mysterie, omdat er vrijwel niets over te vinden was in hun schoolboeken.

Het bewustzijn is het echte ik. Het echte jij.
Het is datgene dat de beelden bekijkt die het brein voortbrengt.
Het is niet datgene dat denkt, maar datgene dat de gedachten observeert.
Met de juiste oefening kan het echter de controle over de gedachten verwerven, en deze leren aansturen.

Het bewustzijn is datgene dat nooit instemt met discriminatie, onderdrukking, geweld of het pijn doen van anderen.
Het is datgene dat het lichaam ‘s nachts wakker houdt wanneer we iemand gekwetst hebben, en datgene dat ervoor zorgt dat een placebo soms beter kan werken dan een medicijn.

Ik zal hier in mijn video uitgebreid op ingaan, maar alvast even voor de duidelijkheid;
het bewustzijn is niet fysiek en wordt niet door het lichaam voortgebracht, maar andersom, en sommige kwantumwetenschappers beginnen dit nu pas te begrijpen, ook al wisten oude volkeren dit al vele duizenden jaren geleden.

Het is namelijk zo dat alle materie, waaronder ons lichaam, bestaat uit op elkaar gepakte atomen. Deze bestaan op hun beurt weer uit protonen en neutronen (de nucleus) die worden omgeven door snel vibrerende elektronen.

Wat is hier zo bijzonder aan?
Deze protonen, neutronen en elektronen zijn in hun kern geen materie, maar pure energie bestaande uit golven/trillingen, en ze worden zonder enige twijfel aangedreven door een uiterst intelligent bewustzijn.

Materie bestaat niet.
Wanneer wij elkaar een hand lijken te geven stoten de negatief geladen elektronen in beide “handen” elkaar af, waardoor onze “lichamen” niet in elkaar overvloeien.
Het brein krijgt wat elektrische signalen, en vervolgens ervaart het bewustzijn de sensatie van het “elkaar aanraken”.

De absolute oorsprong van alles is bewustzijn, en zoals ik zei wisten de oude volken dit.
Hun bouwwerken, maar ook de vele geschriften die zij ons nalieten getuigen van een immense kennis van dit principe.

In vele “religieuze” en spirituele geschriften vinden we dit oude principe terug, maar dan vaak goed verhuld in een soort “codetaal”, om redenen die ik in mijn volgende video zal proberen uit te leggen.
Het ‘In het begin was er het woord...’ is een schoolvoorbeeld van deze codetaal.
Met het woord wordt de essentie bedoeld waaruit iedere materie of gedachte bestaat: vibraties, golven, trillingen. Geluidstrilling in dit geval. Voortgebracht op paradoxale wijze, maar definitief voortgebracht.

Al is evolutie een reëel fenomeen, het kan slechts plaatsvinden wanneer er een bewustzijn aan vooraf gaat dat het aanstuurt, en dat ervoor zorgt dat de “bouwstenen” van atomen zich op ordelijke wijze schikken ten behoeve van een “evoluerende” bestaansvorm.
Dit werd ons echter niet verteld in Darwin’s evolutietheorie.
Toch werd deze theorie in het door de Rockefellers ontworpen educatiesysteem als leidraad gebruikt om de mens op een dwaalspoor te brengen en deze te laten geloven dat hij een toevalligheid in het evenzo “toevallige” universum is.
Een doorgeëvolueerde aap die ooit als een vis het water uit kwam kruipen.
Als de mens namelijk eens ontdekte hoe de vork écht in de steel zit dan zou de machtspositie van onze onderdrukkers snel in gevaar komen.

Ja, we zijn flink bij de neus genomen door de elites.
In kleine tempeltjes en achterafkamertjes voeren deze figuren duistere rituelen uit die “Satanisch” genoemd worden.
Overal gooien ze ons dood met symbolisme dat naar deze rituelen verwijst, en men hoeft zich slechts te verdiepen in afschuwelijke fenomenen zoals ritueel misbruik, de “Demmink-doofpot”, Epstein Island, de Bohemian Grove, de Satanische cult van Nazi SS-leider Heinrich Himmler en de verplaatsing van de Troon van Satan naar Berlijn om te beseffen dat Satanisme een reëel fenomeen is dat als een rode draad door het leven van de moderne mens loopt.

Sterker nog, het Satanisme wordt de moderne mens met de paplepel ingegoten via films, muziek, evenementen en popconcerten, en toch doen de meesten van ons hier lacherig over omdat ons brein dusdanig is geconditioneerd dat we de term Satan zijn gaan identificeren met een rood duiveltje met een drietand, en het begrip God met een oude man die een witte baard heeft en boven de wolken woont.
Dit zijn bewust gecreëerde misvattingen.

Ons universum bestaat uit ontelbare soorten golven en vibraties.
We weten allemaal wat radiogolven, microgolven en röntgenstraling zijn.
Dit zijn voorbeelden van elektromagnetische golven, net zoals licht.
Geluidsgolven worden akoestische golven genoemd.
Het aantal trillingen binnen een bepaalde tijdsduur wordt de frequentie genoemd, en deze wordt uitgedrukt in Hertz.

Het menselijk oog neemt lichttrillingen waar tussen de 400 en 790 terahertz, en het is bekend dat verschillende diersoorten ook lichttrillingen van buiten deze radius kunnen zien, zoals ultraviolet.

Om te begrijpen wat bedoeld wordt met Satanisme moeten we beseffen dat de golven die ons omringen, of die wij zelf uitzenden bepalend zijn voor hoe we ons voelen en hoe gezond onze lichamen zijn.
Onze lichamen zijn elektromagnetische velden.
Wanneer we emoties als angst en haat ervaren, zenden we lagere frequenties uit dan wanneer we opgewekt zijn, liefde of geluk voelen.Wat ik wil zeggen is dat verschillende levensvormen, of bewustzijnsvormen gedijen op verschillende frequenties binnen het oneindige spectrum, en vele van die levensvormen kunnen niet door menselijke zintuigen worden waargenomen.
Dit zijn geen sprookjes, maar feiten.

Een bepaalde frequentie kan voor wezen A stimulerend werken, terwijl dezelfde frequentie voor wezen B het tegenovergestelde effect heeft.

Voor nu hou ik het kort, maar ook hier zal ik uitvoerig op terugkomen.

Met Satan wordt een bewustzijnsvorm bedoeld die gedijt op bepaalde frequentiehoogten die resoneren met frequenties die wij uitzenden wanneer we angstig, verdrietig, ziek en gespannen zijn.
Deze emoties voeden het als het ware.
Het is een kracht die zeer reëel is, uiterst machtig, en deze heeft niets te maken met de duivel uit horrorfilms.
Het is een bewustzijnsvorm die overal in ons universum aanwezig is.

Waarom vertel ik dit lange verhaal?

Omdat ik denk dat het extreem belangrijk is dat mensen gaan beseffen dat “The Great Reset” niet eenvoudigweg een machtsgreep is van een handje vol psychopathische miljardairs die al generaties lang zinnen op wereldcontrole.
Er zijn hier krachten aan het werk die vele malen groter zijn.
“The Great Reset” is de ultieme aanval op het menselijk bewustzijn, op de ziel.

Wanneer we, om het begrijpelijker te maken, even niet uitgaan van het principe dat materie niet bestaat, zouden we het lichaam kunnen beschouwen als een voorgeprogrammeerde computer met een ingebouwd besturingssysteem dat de boel draaiende houdt.
Het hoe, en waarvoor de computer gebruikt wordt echter, is afhankelijk van het bewustzijn dat deze computer, het lichaam, aanstuurt.

Wanneer we het hebben over Satanisten, hebben we het eigenlijk over personen die zich in dienst stellen van het Satanisch bewustzijn.
In ruil hiervoor mogen deze personen roem, geld, seks en andere zaken die ze begeren ervaren in deze door de zintuigen gecreëerde illusie die we de wereld noemen.
In de volksmond noemt men dit “de ziel aan de duivel verkopen”.
Het bewustzijn blijft in zo’n situatie de waarnemende, ervarende entiteit, maar treedt naar de achtergrond en laat het lichaam, en daarmee de handelingen aansturen door het Satanisch bewustzijn.
Dit werkt vele malen subtieler dan de demonische possessie zoals die in films wordt afgebeeld.
Velen van ons zullen in zekere mate de situatie herkennen waarin we dingen doen waarvan we achteraf zeggen: ‘wat bezielde me in godsnaam?’
We maakten deze momenten bewust mee, en toch werden we overduidelijk niet door het bewustzijn geleid, maar door gevoelens zoals begeerte, angst of jaloezie.Deze kennis plaats alles, maar dan ook alles in een totaal ander perspectief; wie, of wat wij werkelijk zijn, de betekenis van ons bestaan.
Het laat ons niet alleen inzien waarom er lijden bestaat, maar het is tevens de uitweg uit dat lijden.
Er is namelijk niet alleen een donkere kracht die Satan, Baal, Moloch of de duivel genoemd wordt, maar ook die liefdevolle, intelligente, en alles omvattende kracht die alles leven geeft, die alles voedt en beschermt dat ermee in contact treedt.
De kracht die in vele talen een verschillende naam kreeg, waaronder God.

Nogmaals, en met alle respect, dit is geen wraakzuchtige, straffende entiteit zoals deze in sommige religieuze geschriften wordt beschreven. Geen man met een baard die op een troon boven de wolken zit, die geniet van bloedoffers en vrouwen minderwaardig acht.

Alle wereldreligies vloeiden voort uit dezelfde oeroude bron van wijsheid, en de heilige geschriften bevatten stuk voor stuk dezelfde diepe waarheden, maar ook zijn er in de loop der jaren vele subtiele dwaalsporen in aangebracht, of zijn belangrijke religieuze teksten opzettelijk verwijderd om de mensheid te verdelen en te verstrikken in dogma’s, en ook dit zal ik uitgebreid laten zien in mijn volgende docu.

Ik wilde deze inleiding alvast met je delen, omdat je je misschien zorgen maakt over de toekomst, of die van je geliefden.

Je hoeft niet bang te zijn.

Wij krijgen als mensen op dit moment de kans om ons zelf vrij te maken uit het grote bedrog van de 5 zintuigen. 

Hier beginnen we mee door niet toe te geven aan de angst, door het bewustzijn te laten leiden, en vooral door onze gedachten, gevoelens en daden qua frequentie in harmonie te brengen met de kracht waar ons bewustzijn deel van uitmaakt. 

Een vogel hoeft nooit te vrezen dat hij omkomt van de honger. Het dier is één met de kracht die het leidt, heeft geen supermarkten of verzekeringen nodig maar laat zich meevoeren op de luchtstromen en zal overal eten en een verblijfplaats vinden.

Alles zal goed komen zolang je luistert naar die stem binnen in je, maar het zal misschien niet gebeuren op de manier die je verwacht.

Het is de stem van de scheppende kracht die wil dat we erachter komen wie we écht zijn, maar om hier achter te komen dienen we eerst te ontdekken wat we NIET zijn, en dit is een zéér pijnlijk proces.
We zijn niet onze baan, ons huis, onze status of ons uiterlijk.
We zijn niet afhankelijk van uitstapjes naar restaurants en evenementen.

Deze zaken horen allemaal bij de uiterlijke schijn waarmee we door de elites gevangen worden gehouden in hun artificiële wereld.

De elite’s doel is om ons hier gevangen te houden, en hun ultieme troef is onze angst voor de dood, die feitelijk niet bestaat.
Deze angst houdt het complete systeem, en iedere industrie op aarde draaiende.
De mens rent haastig weg van de dood, laat zich 30 keer vaccineren en gaat mee in het overheidsbeleid omdat hij niet begrijpt dat hij onsterfelijk is.

Bewustzijn, het echte JIJ is niet fysiek en staat buiten tijd en ruimte.
Je bent eeuwig.

Hiermee wil ik voor nu afsluiten.
In mijn volgende video zal ik véél meer interessante dingen met je delen, want ook al leek dit stuk misschien nogal lang, het was echt maar een voorproefje.
Ik hoop dat ik je hiermee alvast heb mogen inspireren, of misschien wat van de angsten heb mogen wegnemen die je wellicht voelde.

Ik wens je veel liefde en gezondheid toe in 2022.
Ik hoop dat je vele mooie momenten momenten zult meemaken.
Wees goed voor anderen, en zoek het licht binnen in je wanneer het buiten donker is.

Tot snel, veel liefs

Tim